Home » General » CKP Utkarsh Vrutta – October – December 2019

Comments

  1. BINIWALE SATISHKUMAR KRUSHANARAO says:

    माझे वडील श्री कृष्णराव जगन्नाथराव बिनीवाले (९४)
    अमरेली, दिनांक ०१/०७/२०२१ रोजी देवाज्ञा झाले, ऊत्कर्ष मधे श्रध्धाजंली देण्यात काय प्रोसेस आहे कळवावे, माझ्या घरच्या ऐड्रेस वर ऊत्कर्ष सध्या येत नाही, लास्ट ऊत्कर्ष ऐक वर्ष पुर्वी मिळाले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*